Follow Us on

Bloc de coneixement sobre Desenvolupament de Clústers i Competitivitat

JOAN MARTÍ ESTÉVEZ

Joan Martí Estévez és professional dels clústers, el que internacionalment es coneix com a cluster practitioner. Es dedica al desenvolupament de clústers des de fa 20 anys, havent participat en l’activació i dinamització de més de 40 clústers en àmbits ben diversos, com les tecnologies de la salut, alimentació gourmet, materials avançats o packaging, entre d’altres.

Actualment és Director de la Unitat d’Estratègia Empresarial d’ ACCIÓ, l’Agència de la Competitivitat per a l’Empresa de la Generalitat de Catalunya. Com a tal lidera el Programa Catalunya Clústers que contribueix al desenvolupament dels clústers actius a Catalunya per incrementar la competitivitat empresarial.

Compta amb una experiència de més 20 anys vinculat amb polítiques de competitivitat (a ACCIÓ i prèviament a CIDEM) havent treballat amb més de 2.000 empreses.

Ha analitzat els ecosistemes d’innovació de territoris de referència com  Boston, Israel, Corea del Sud o Singapur. Ha estat conferenciant sobre el model català de clústers als 5 continents.

Com a resultat d’aquesta àmplia experiència ha publicat el Llibre; «Clústers: estratègies guanyadores i treball en equip«.

  • 25 abril
  • By moon
  • 0 Comments
Llibre prova

Los modelos de política de desarrollo económico basados en clústeres parten de la base de que la competitividad de una empresa depende sobre todo de la estrategia i

Read More
  • 6 marzo
  • By moon
  • 0 Comments
Entrevista a Secartys el maig de 2013

Los modelos de política de desarrollo económico ba- sados en clústeres parten de la base de que la com- petitividad de una empresa depende sobre todo de la estrateg

Read More